top of page

אמת מקומטת - שיר


לפעמים, ספריית העדינה

משמשת כקליניקה פסיכולוגית

מותירה מתנה מפתיעה תמיד:

סל אשפה עם ניירות טישו קמוטים.


השמורה שלי נמשחה,

עם מנחה של דמעות

כאב רטוֹב שנותר להתייבש

אמת נטולת מילים.


הניירות סופגים את הסיפורים

כשאלה מתעדנים

לדמעות לא אישיות

אשר זורמות

מאז שהחל הזמן.


ובכל זאת הכאב נספג

אל העולם הנרחב

גדול דיו לשאת זאת.

ושם, ברוחב הזה, מצויה הנוחת

וההתמרה שלנו.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

שמחת חיים וזיכרונות קשים

פרק בספר של סטיבן פולדר: "ערות בחיי היומיום" באיזו מידה הזיכרונות שלנו שולטים בנו, ואיזה מחיר אנחנו משלמים על כך? ברור כי אנו זקוקים לזיכרון על מנת לתפקד ולשמור על בריאותנו, כגון הזיכרון שאוטובוס בכבי

להיות מורה רוחני: ראיון עם סטיבן פולדר

מראיין: עמיר פריימן[1] עמיר: נתחיל בסטיבן התלמיד. מי היו מוריך?את מי אתה מחשיב כמוריך כיום? סטיבן: במסורת התרוואדה בה התחלתי את דרכי כמתרגל המושג 'גורו ראשוני' (Root Guru או Sat Guru) אינו קיים, כך שה

Comments


bottom of page