• Facebook
  • YouTube

אמת מקומטת - שיר


לפעמים, ספריית העדינה

משמשת כקליניקה פסיכולוגית

מותירה מתנה מפתיעה תמיד:

סל אשפה עם ניירות טישו קמוטים.


השמורה שלי נמשחה,

עם מנחה של דמעות

כאב רטוֹב שנותר להתייבש

אמת נטולת מילים.