• Facebook
  • YouTube

השכחת?

איך לא לעשות דבר?


לצפות בטבע שאינו עושה,


בשוליהם של עלים, בפרוות החתולים,


בצורות העננים, בדממת הלבנה?


השכחת כיצד להאזין למוסיקה של הרוח

<