top of page

לא המפץ הגדול?

הבה נשאיר את כל השאר לשתיקה לא הדחקה ממיתה אלא דממה כל-רוחשת, מקור סודות נלחשים, דף ריק אליו נכתבות אותיות אלו, לא העדר אלא נוכחות המזמינה אליה הכול כך שלא נותר דבר לומר. הבדיה צועקת, אך ההרמוניה שקטה, כי אין דבר לעשות או לבטל - הכול מתרחש מאליו. זוהי דממת הרחם לפני שהוליד את הרעש, או השאלה שאינה יודעת מענה או כל דבר אחר שאינו המפץ הגדול. זוהי הדממה שבה נעלמו המלים כי התיאורים חדלו למלא את תפקידם. היא חלק של כולנו. האם עכשיו תזכור?

9 views0 comments

Recent Posts

See All

שמחת חיים וזיכרונות קשים

פרק בספר של סטיבן פולדר: "ערות בחיי היומיום" באיזו מידה הזיכרונות שלנו שולטים בנו, ואיזה מחיר אנחנו משלמים על כך? ברור כי אנו זקוקים לזיכרון על מנת לתפקד ולשמור על בריאותנו, כגון הזיכרון שאוטובוס בכבי

להיות מורה רוחני: ראיון עם סטיבן פולדר

מראיין: עמיר פריימן[1] עמיר: נתחיל בסטיבן התלמיד. מי היו מוריך?את מי אתה מחשיב כמוריך כיום? סטיבן: במסורת התרוואדה בה התחלתי את דרכי כמתרגל המושג 'גורו ראשוני' (Root Guru או Sat Guru) אינו קיים, כך שה

Comments


bottom of page