• Facebook
  • YouTube

לא זה ולא זה –השדה העצום בין הקצוות


ההתנגדות העקרונית לכל סוג של קיצוניות– רעיון דרך האמצע – היא אבן יסוד בתורה הבודהיסטית. אם נגדיר את דרך האמצע כמרחב, אנו עלולים לראותו בטעות כתחום של "פּרוֶה" ושל בינוניות, אך לדברי הבודהא זהו דווקא המרחב הטוב ביותר בו אנו יכולים לשהות.

על פי סיפור, הבודהא היה בעיצומם של מאמציו הסגפניים לשבור את קיר הסמסרה ולהגיע לנירוונה (הארה), אבל חש תקוע. לפתע נזכר כיצד בילדות וישב לבדו תחת עץ ביום שמש יפה, בשעה שאביו המלך ניהל טקס חקלאי. הוא נמלא בתחושה של שלווה עמוקה והיה ספוג בעונג. כאשר נזכר בכך אמר בלבו: "אם חוויתי את התחושה הזו בילדותי כנראה שהנירוונה כבר נמצאת בתוכי, ו