• Facebook
  • YouTube

עין החוכמה וקסם הרגע

פרק בספר של סטיבן פולדר: "ערות בחיי היומיום"

יושב דומם תחת העץ

מגע עדין בכתפי

מורה הזן מניף נוצה

מבריש אותי למודעות

היה זה עלה אביב ירו