• Facebook
  • YouTube

שמחת חיים וזיכרונות קשים

פרק בספר של סטיבן פולדר: "ערות בחיי היומיום"


באיזו מידה הזיכרונות שלנו שולטים בנו, ואיזה מחיר אנחנו משלמים על כך? ברור כי אנו זקוקים לזיכרון על מנת לתפקד ולשמור על בריאותנו, כגון הזיכרון שאוטובוס בכביש עלול לסכן אותנו. עם זאת, פעמים רבות החוויות הקשות שעברנו פוצעות ומצלקות אותנו. למרבה הצער, אנו נוטים לבנות את האישיות שלנו מזיכרונות כואבים, לחוג סביבם כמו עש סביב האש ולאפשר להם לשכון בתודעתנו. לא ברור לנו היכן הם ממוקמים, איך הם פועלים ומה הם מעוללים לנו אבל ברור שאנחנו חיים, מרגישים ופועלים מתוכם. לדעת הפילוסוף מרטין היידגר, אנו שוכחות לפחות 99.9% ממה שאנחנו חוות וזיכרוננו מורכב מ-0.01% בלבד מחוויותינו, שבריר קטן שאנו מכנות 'מציאות'.